Szanowni Państwo!

W związku z wciąż panującym stanem epidemicznym w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym przekazujemy informacje nt. funkcjonowania naszej placówki od 1 września:
GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI OD DNIA 01.09.2020 W OKRESIE PANDEMII

6.30 – 16.30

za zgodą Organu prowadzącego
 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe. 
 2. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid‑19 lub mieszkańcy poddani są kwarantannie. 
 3. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: kaszel, katar, biegunka, wysypka, zaczerwienione oczy, itp. Dziecko z temp. >37.50C nie będzie przyjmowane do placówki.
 4. Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą do szatni, ale przekazują lub odbierają dziecko od pracownika przedszkola w przedsionku. Tylko rodzice dzieci nowoprzyjętych, ze względu na proces adaptacyjny, wchodzą do szatni swojego dziecka.
 5. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć założoną maseczkę. Rodzice dzieci nowoprzyjętych wchodzący do części wspólnej obowiązkowo używają rękawiczek lub dezynfekują ręce.
 6. Ze względów na wytyczne GIS do części wspólnej przedszkola jednocześnie będzie wpuszczanych pięcioro rodziców. Prosimy o sprawne przebranie dzieci.  
 7. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15.
 8. Rodzice są zobowiązani do podania swoich aktualnych numerów telefonów. 
 9. Kartę do czytnika odbijamy w przedsionku przedszkola w momencie przyprowadzenia dziecka rano, a po południu w momencie wychodzenia z dzieckiem z budynku.
 10. Dzieci do przedszkola przynoszą wyłącznie rzeczy na przebranie, kapcie, pościel. Nie można wnosić zabawek itp.
 11. W przedszkolu będą używane papierowe ręczniki jednorazowe. Prosimy rodziców o przyniesienie rolki ręczników dla swojego dziecka.
 12.  Informujemy, że placówka stosuje procedurę postępowania w czasie epidemii, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i jest zgodna z rekomendacjami GIS.
 13. Rodzice są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów zawartych w procedurze na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby.
 14. Kontakt z przedszkolem pod nr telefonu 58 625 54 93 oraz 725 269 909  lub poprzez pocztę e‑mail   przedszkole@p49.edu.gdynia.pl
 15. Kontakt z nauczycielami grup drogą e- mail, adresy są podane na podstronie Informacje grup.
Funkcjonowanie przedszkola od 1 września 2020
Zmiana wielkości czcionki