Wykorzystywanie danych osobowych znajdujących się
na stronie internetowej bez zgody
danej osoby jest zabronione.

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY KLAS
w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole
Ewa Boruta
Elwira Tomaszewska
I
Bożena Grochowska
II
Aldona Skorupska
III
Zuzanna Czarnocka
IV
Bożena Milatti
V
Izabela Pucyk
VI
Joanna Chmielewska
VII
Zbigniew Krasnodębski
VIII
Marzena Jurzyk

 

 

NAUCZYCIELE – uczący poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
Język polski
Bożena Grochowska
Marzena Jurzyk
Historia
Izabela Pucyk
Wiedza o społeczeństwie
Izabela Pucyk
Wychowanie do życia w rodzinie
Beata Lipińska
Edukacja dla bezpieczeństwa
Krzysztof Kasjaniuk
Język angielski
Joanna Chmielewska
Elwira Tomaszewska
Matematyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Fizyka
Bożena Milatti
Chemia
Beata Lipińska
Biologia
Beata Lipińska
Geografia
Izabela Pucyk
Muzyka
Aldona Skorupska
Plastyka
Aldona Skorupska
Informatyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Zajęcia techniczne
Izabela Pucyk
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kasjaniuk
Język rosyjski
Elwira Tomaszewska
Przyroda
Beata Lipińska
Zajęcia artystyczne
Aldona Skorupska
Religia

ks. Paweł Kobiałka
ks. Krzysztof Jaszczuk

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast