Osiągnięcia uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach i Rada Pedagogiczna  składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, za osiągnięte wyniki w nauce  i zachowaniu  w roku szkolnym 2019/2020. Gratulujemy osiągniętych wyników w nauce i sporcie uczniom wyróżnionym                        i stypendystom. Absolwentką roku szkolnego 2019/2020 została

Konkurs internetowy dla młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej do jednostek oświatowych na terenie gminy/miasta.

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie ochrony środowiska transgranicznego i tworzenia wokół nas bardziej ekologicznego świata. Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wykonać zadania w nim opisane. Wysłać

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast