Lp. Termin Tematyka zebrania
1. 10.09.2019

godz. 17.00

Zebranie ogólne.

Spotkanie z wychowawcami klas – wybranie „trójek klasowych”.

Spotkanie „ trójek klasowych” – wybór Zarządu Rady Rodziców.

     
2. 01.10.2019

godz.17.00

Zebranie Trójek Klasowych – dotyczące organizacji Dnia Patrona 8 października br.
     
3. 05.11.2018

godz. 10.00-13.00

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla rodziców.
     
4. 17.12.2019

godz. 17.00

Zebranie ogólne.

Spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami: informacje na temat przewidywanych ocen śródrocznych

     
5. 21.01.2020

godz. 17.00

Zebranie ogólne – analiza osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych w szkole w I półroczu. Spotkanie nauczycieli uczących w kl. VIII z rodzicami uczniów.

Spotkania z wychowawcami klas.

     
6. 07.04.2020

godz. 10.00-13.00

Dzień otwarty – rozmowy indywidualne z nauczycielami. Obserwacja zajęć przez rodziców
     
7. 09.06.2020

godz. 17.00

Zebranie ogólne.

Spotkania indywidualne z wychowawcami klas – informacje na temat przewidywanych ocen końcowo-rocznych.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast