Procedury organizacyjno-sanitarne zalacznik_1_zarzadzenie_9

Oświadczenie Rodzica Załącznik nr 1 a

Procedury organizowania konsultacji oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych ewentualnie dydaktycznych od dnia 25 maja 2020r. w czasie ograniczonej działalności w związku COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance zalacznik_2_zarzadzenie_9

Zdalna nauka w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

Rekrutacja do Szkoływniosek-o-przyjęcie-dziecka-szkola

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnychwniosek_przyjecie_dziecka-oddzial_przedszkolny

harmonogram zebrań Rodziców 2019_2020

 

 

 

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast