Pracownicy pedagogiczni:

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Wachowicz

nauczany przedmiot: informatyka, doradztwo zawodowe, stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje zawodowe: pedagogika (mgr)

studia podyplomowe: informatyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, doradztwo zawodowe, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie oświatą, doradztwo metodyczne

Nauczyciele:

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Wychowawstwo Stopień awansu zawodowego
mgr Małgorzata Wachowicz
 • informatyka, doradztwo zawodowe, wczesne wspomaganie rozwoju
 – nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Piotrkowicz
 • edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, oligofrenopedagog
Klasa III nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Krajewska
 • edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, przyroda
Klasa I nauczyciel mianowany
mgr Bożena Wolszczak
 • edukacja wczesnoszkolna
Klasa II nauczyciel mianowany
mgr Marcin Sokołowski
 • w-f, gimnastyka korekcyjna
Klasa VI nauczyciel kontraktowy
dr Monika Małopolska
 • język polski, historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, logopeda
Klasa VII nauczyciel mianowany
mgr Barbara Maroszek
 • język angielski
nauczyciel akademicki
mgr Magdalena Pustoła
 • plastyka, technika
 – nauczyciel kontraktowy
mgr Łukasz Kudelski
 • język polski
Klasa IV nauczyciel mianowany
mgr Monika Mróz
 • język angielski, muzyka
Klasa V nauczyciel mianowany
mgr Izabela Sikora
 • matematyka, fizyka

Klasa VIII

nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Zawadzka
 • geografia, biologia, Edukacja dla bezpieczeństwa
 – nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Szydłowska
 • chemia
 – nauczyciel dyplomowany
 dr Tomasz Wróblewski

mgr Elżbieta Karwowska

mgr Beata Kowalczyk

lic. Monika Piekut-Mikita

 •  język niemiecki
 • Oddział Przedszkolny
 • Oddział Przedszkolny- nauczyciel wspomagający
 • Oddział Przedszkolny
 –  nauczyciel dyplomowany

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel stażysta

Pracownicy administracyjni: Małgorzata Siporska – referent: obsługa sekretariatu
Pracownicy obsługi: Małgorzata Gańko, Wiesława Podstawka, Martyna Krusiewicz
Konserwator: Franciszek Kacprzyk

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast