Więcej informacji w zakładce: Konkursy – XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej


 

targi_sluzb_2020

konferencja_2020

 

 

Program konferencji
                              Formularz rejestracyjny

 Ustosunkowanie się do problemu karcenia dzieci. Biblijne wzorce pozytywnej dyscypliny

Otwórz plik : Ustosunkowanie się do problemu karcenia dzieci.

nie bij

 
 
 

Podręczniki i programy nauczania biblijnego na rok 2020/2021
 
 
 20190824_123742

BANER_PODRECZNIKI

Wykaz Programów I Podręczników 2020/2021

Zamówienie podręczników – http://ksiegarnia.te-em.com.pl/

img19


foto okladka

Płyta Gramy z Mistrzem zawiera 10 nowych, żywiołowych chrześcijańskich pieśni śpiewanych przez dzieci. Na końcu znajdują się również wersje instrumentalne. Materiał na płytę powstał podczas Muzycznego Obozu Młodych Odkrywców w Wiśle latem 2019 roku. Idealna do słuchania z dziećmi, a także do wykorzystania podczas spotkań dla dzieci, dzięki wersjom instrumentalnym, mogącym posłużyć jako podkład do śpiewania.
Link, pod którym można posłuchać przykładowych pieśni: http://med.org.pl/gramyzmistrzem

Aktualne informacje o organizowanych chrześcijańskich obozach dla dzieci w zakładce: Wydarzenia – obozy


ulotki_podyplomowe_pedagogiczne_plakat_2019_09_10


wychowanie_seksualne_plakat_na_strone-22


Świadectwa z religii

Zakup druków świadectw z religii zielonoświątkowej poprzez sekretariat WSTS: sekretariat@wst.edu.pl


48 (6) facebook_logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Służby Katechetycznej jest Dyrektor Elżbieta Bednarz z siedzibą w Warszawie ul. Wyborna 20. Wszelkie dane i informacje zawarte na  stronie www.katechetyka.pl są prawnie chronione. Szczególnie chronione są dane dotyczące: imienia nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail,  numeru telefonu,numeru PESEL lub NIP oraz przetwarzania wizerunku. Przetwarzanie danych jest ograniczone do minimum i w celu realizacji założeń statutowych. Danych nie modyfikujemy, nie profilujemy. Zachowujemy prawo do aktualizacji danych, do usunięcia danych do prawa bycia zapomnianym. Ewentualne wysyłanie materiałów jest zawsze uzależnione od otrzymania zgody na takie przetwarzanie. Wszelkie materiały mające charakter naukowy, statystyczny i historyczny jest przechowywany w archiwum zabezpieczonym hasłem. Strona zachowuje materiały traktując je jako dorobek naukowy i intelektualny tej Służby.

Służba Katechetyczna jest integralną częścią Kościoła Zielonoświątkowego w RP i wszelkie inne rozwiązania ochrony danych osobowych można przeczytać na stronie www.kz.pl/ochronadanychosobowych.