PRZEDSZKOLE CZYNNE OD 7:00 DO 17:30

                 UWAGA RODZICE

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z LOGOPEDĄ

                   W ŚRODĘ 14.10.2020 r.

GRUPA V                  16:30 – 16:45

GRUPA IV                 16:45 – 17:00

GRUPA III                  17:00 – 17:15

GRUPA II                   17:15 – 17:30

GRUPA I                     17:30 – 17:45

Informujemy, że zebrania rodziców poszczególnych grup odbędą się:
Grupa I – 2 września godz. 17.30
Grupa II – 3 września godz. 17.30
Grupa III – 7 września godz.17.30
Grupa IV – 8 września godz. 17.30
Grupa V – 9 września godz. 17.30
Ze wezględów epidemicznych:
prosimy o uczestniczenie w zebraniu tylko jednego rodzica,
w zebraniu nie mogą uczestniczyć dzieci ( nie zapewniamy opieki),
rodzic zobowiązany jest do zakryci nosa i ust na terenie przedszkola i podczas zebrania,
w zebraniu uczestniczy wyłącznie rodzic zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, podwyższonej temperatury, który w okresie 14 dni poprzedzających zebranie, nie miał kontaktu z osobą zarażoną, podejrzaną o zarażenie COVID-19, nie przebywa na kwaranntanie,
rodzice zobowiązani są do przyniesienia w kopercie/koszulce następujących dokumnetów podpisanych przez oboje rodziców:
1. Upoważnienie o odbiorze dziecka z przedszkola (jedno upoważnienie dla jednej osoby).
2. Informacja RODO
3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
4. Obowiążek informacyjny dotyczący wizerunku dziecka.
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
6. Zgoda na badanie przesiewowe z logopedą i psychologiem.
7. Deklaracja rodzica o zapozaniu się z procedurą związaną z COVID-19
8. Deklaracja o stanie zdrowia dziecka.
9. Oświadczenie “szybka ścieżka kontaktu”.
10. Deklaracja wpłat na radę rodziców.
11. Ankieta dostępu do sprzetu komputerowego.
(Wszystkie w/w dokumnety znjadują się na stronie przedszkola www.przedszkole361.waw.pl w zakładce – Dokumnety do pobrania). W zaklejonej i podpisanej kopercie prosimy o dostarczenie na zebranie 40 złmateriały plastyczne (na cały).

DRODZY RODZICE!

Rada Pedagogiczna Przedszkola 361 podjęła decyzję, co do wyboru pakietów edukacyjnych dla dzieci na przyszły rok szkolny (2020/2021). Prosimy o zakup ćwiczeń graficznych potrzebnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
PAKIETY DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW:
2014 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. SZEŚCIOLATKI.” – w skład pakietu wchodzą: 4 części kart pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA. Rok wydania pakietów sześciolatka nie późniejszy niż 2019!
2015 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. PIĘCIOLATKI. ” – w skład pakietu wchodzą: 4 części kart pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA.
2016 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. CZTEROLATKI” – w skład pakietu wchodzą: 4 części kart pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA.
2017 – ZESTAW PT. „DZIECIAKI W AKCJI. TRZYLATKI” – w skład pakietu wchodzą: karty pracy, wyprawka plastyczna. Wyd.: NOWA ERA.
Prosimy, aby dzieci przyniosły pakiety zaraz na początku roku szkolnego.
Pakiety są w sprzedaży w pudełkach, tzw. BOX.