Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca – MALINOWSKA MARIANNA
Zastępca przewodniczącej – KRAJEWSKA ANNA
Sekretarz – RAMA JOLANTA
Skarbnik – KOWALEWSKA KATARZYNA
Zastępca skarbnikaJABŁOŃSKA ANNA