Oferta Niepublicznego Przedszkola w Wipsowie


Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku,
od godz. 7.00 do 16.00

Celem naszego przedszkola jest
rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości
nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
zapewnienie wszechstronnego,
bezpiecznego i radosnego rozwoju wychowanków
wdrażanie postaw prozdrowotnych we wszystkich przejawach życia rodzinnego
pielęgnowanie cech indywidualnych każdego dziecka
przygotowanie dzieci do nabycia umiejętności życiowych
przygotowanie naszych wychowanków do osiągnięcia sukcesów w szkole

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Przedszkole proponuje oprócz planowanych zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi nauczycieli także zajęcia dodatkowe, między innymi:
zajęcia rytmiczne,
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia językowe (język angielski i niemiecki),
– zajęcia umuzykalniające.

Dzień przedszkolaka
7.00 – 8.00 – czekamy na dzieci prowadząc zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe i dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualna praca wyrównawcza, gry, zajęcia przy stolikach w małych zespołach, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe ze śpiewem
8.20 – 8.30 – czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00 – śniadanie
9.00-9.20- czynności higienicznepo śniadaniu- mycie zębów
9.20-9.40 –czas z bajką, legendą, opowiadaniem
9.40- 10.40- zajęcia edukacyjne z całą grupą, organizowane przez nauczyciela, wspomagające rozwój dzieci w sferze poznawczej, językowej, matematycznej, ruchowej,
muzycznej i plastycznej
10.40-11.00- II śniadanie
11.00- 12.00- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
12.00-12.30- przygotowanie do obiadu
12.30-13.00-ciepły posiłek obiadowy
13.30-16.00- zajęcia dodatkowe, zabawy
w kącikach zainteresowań

Pracownicy przedszkola
to nauczyciele z dużym doświadczeniem
chętnie pracujący z dziećmi
oraz pracownik socjalny do pomocy

Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę
Logopedyczną

Program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole”
Kwaśniewska M., Żaba-Żabińska W.
Grupa MAC S.A. 2016