KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015

 

 

 

 

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2014 r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

22 – 31 grudnia 2014 r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

3

 

Ferie zimowe

 

26 stycznia - 8 lutego 2015 r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

4

 

Sprawdzian przeprowadzony

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

1 kwietnia 2015 r.

 

(podstawa prawna :

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562, z  późn. zm. )

 

 

5

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

2 – 7 kwietnia 2015 r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

6

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca  2015 r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

7

 

Ferie letnie

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

10 listopada 2014 r.

 

2, 5 stycznia 2015 r.

 

1 kwietnia 2015 r.

 

5 czerwca 2015 r.

 

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.