Nasi reprezentanci

 

 

 

 

Celem ogólnym projektu było zrozumienie zasad sprawowania władzy za pośrednictwem swoich reprezentantów, zorganizowanie spotkania z lokalnym przedstawicielem władz gminy – radnym – w celu poznania pracy radnego oraz sposobu, w jaki dba on o interes osób, które go wybrały. Cele szczegółowe to rozwinięcie umiejętności zbierania informacji i zdobycie wiedzy nt. tego, kim są i czym się zajmują nasi reprezentanci w różnych dziedzinach życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem życia politycznego i zadań radnego, nauczenie się planowania, organizowania i uczestniczenia w spotkaniu z wybranym lokalnym reprezentantem. Produktem końcowym projektu było przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z lokalnym reprezentantem – radnym, by dowiedzieć się, w jaki sposób, podejmując jakie działania, radny reprezentuje osoby, które go wybrały.

 

 

PIC_0032.JPG