Kreatywne przedszkole

_________________________________________________________________

Plan zajęć dodatkowych

03.02.2020 – 07.02.2020

Informacje o projekcie

Projekt „Kreatywne przedszkole” jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: RPWM.02.02.00 Kadry dla gospodarki, Działania: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem jest zwiększenie dostępu do edukacji 20 dzieci (12m, 8k) w wieku 3-6 lat z gminy wiejskiej Szczytno i Świętajno w okresie 01.08.2018-31.07.2020 poprzez udział 20 dzieci w zajęciach kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku obcym, kompetencje społeczne i kreatywności, udział 18 rodziców w warsztatach dla rodziców oraz nabycie kompetencji 1 nauczyciela nt. metod i form rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy  w przedszkolu „Nasza Nadzieja” w Jerutkach.

Planuje się wsparcie w zakresie:

  • organizacji zajęć kształcących i zwiększających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w j. obcym, kompetencje społeczne i kreatywności tj. zajęć z j. angielskiego, tanecznych, muzycznych, kreatywnych i kulinarnych
  • organizacji warsztatów dla rodziców nt. motywowania dzieci do rozwijania swoich pasji
  • organizacji szkolenia dla nauczyciela nt. kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Rezultaty projektu:

  • 1 nauczyciel uzyska dodatkowe kompetencje
  • 20 dzieci podniesie kompetencje językowe, społeczne i kreatywności
  • 18 rodziców podniesie wiedzę nt.: motywowania dzieci do rozwijania pasji

Produkty projektu:

  • 20 dzieci weźmie udział w zajęciach z j. angielskiego, zaj. kreatywnych kulinarnych, tanecznych i muzycznych
  • 18 rodziców weźmie udział w warsztatach nt. motywowania dzieci do rozwijania pasji
  • 1 nauczyciel weźmie udział w szkoleniu nt. kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym

_______________________________________________________________

Rekrutacja do projektu

 

Rekrutacja do przedszkola

Dokumenty do pobrania:

____________________________________________________________________

 

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast