O nas

Siedzibą Spółdzielni jest wieś Jerutki. Członkami założycielskimi są:

 • Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie
 • Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności

Celem Spółdzielni jest:

 • przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym aktywizację zawodową;
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Spółdzielnia prowadzi działalność:

 • produkcyjną
 • usługową
 • handlową
 • społeczną
 • sportowo-turystyczną
 • oświatowo-kulturalną

 

 

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast