Broszura „Twórcy Lokalni – Promocja Globalna”

Broszura pn. „Twórcy Lokalni – Promocja Globalna” stanowi zbiór wszystkich rękodzielników z terenu powiatu szczycieńskiego, których działania zostały zaprezentowane w poszczególnych kategoriach danej zakładki. Dane, które zostały tu zawarte zostały zebrane do dnia 15 grudnia 2016 i będą na bieżąco poszerzane o nowo zdobyte informacje. Następnym etapem będzie utworzenie zeszytu broszury, w której obszerniej opowiemy o twórcach z terenu powiatu szczycieńskiego.

Wydawnictwo powstało w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Twórcy Lokalni – Promocja Globalna”, które dofinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

BROSZURA – tworcy-lokalni-promocja-globalna

 

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast