Projekty

 

images imagescahf4jtk indeks

Harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Nasza Nadzieja nadal się zwiększa”

18.06-22.06.2018

 

Informacje o projekcie:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, działania: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Fundacja Kreolia – Kraina Kreatywności realizuje projekt „Nasza Nadzieja nadal się zwiększa” nr RPWM.02.01.00-28-0010/16, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku 3-6 lat z gminy Świętajno w okresie 01.08.2016 – 31.07.2018 poprzez wykorzystanie istniejących miejsc w przedszkolu „Nasza Nadzieja” w Jerutkach, udział dzieci w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podwyższenie kompetencji zawodowych nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.

W ramach projektu planuje się wsparcie w zakresie:

–  pokonania barier uniemożliwiających dzieciom uczestniczenie w edukacji przedszkolnej w związku z dysponowaniem wolnymi miejscami w przedszkolu

– organizacji zajęć zwiększających szanse w zakresie stwierdzonych deficytów tj. terapii logopedycznej i korekcyjnej

– organizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności tj. zajęć z j. angielskiego, kreatywnych, teatralnych, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów – uzyskania kwalifikacji przez nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej niezbędnych do podniesienia jakości nauczania w przedszkolu „Nasza Nadzieja”.

___________________________________________________________________

Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach bierze udział w projekcie pn. „Leśne Przedszkole. Mali odkrywcy natury” 🙂
Drugi wyjazd w ramach projektu do Nadleśnictwa w Spychowie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. Wyjazd z przedszkola o godz. 8.30, a powrót o godz. 13.30. Prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w odpowiedni strój oraz drugie śniadanie. W ramach obiadu odbędzie się ognisko z poczęstunkiem.
_________________________________________________
11 kwietnia o godz. 16.00 w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Nadleśnictwa Spychowo odbędzie się spotkanie dotyczące projektu. Zapraszamy rodziców oraz nauczycieli dzieci biorących udział w projekcie.
Szczegóły poniżej.
Zmiana wielkości czcionki
Kontrast