Wioski Tematyczne Powiatu Szczycieńskiego i Okolic

Wioski tematyczne – Szlak Dębomira

http://debomir.pl/

______________________________________________________________________


„Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

Wieś tematyczna to miejsce, którego rozwój podporządkowany jest wiodącej idei. Dzięki temu staje się niepowtarzalna, wyróżnia się. Tematyzacja jest odpowiedzią wsi na zmiany zachodzące w gospodarce. Wsie, w których jest coraz mniej rolników, szukają nowych podstaw rozwoju, nowych opowieści i tożsamości.

Wioski tematyczne są jednym ze sposobów na wprowadzenie osady do gospodarki wiedzy, doznań i twórczości. Są one propozycją dla tych regionów, w których kończą się dotychczasowe sposoby zarobkowania związane z rolnictwem i dodatkową pracą w przemyśle. To sposób na tworzenie, niekiedy przy niewielkich nakładach, nowej oferty wsi lub pojedynczych gospodarstw.

Główne działania skierowane są tu nie na rozwijanie zwykłej infrastruktury turystycznej, lecz na tworzenie oferty związanej z doznaniami, edukacją i twórczością. Przy jej opracowywaniu istotne jest przygotowanie gier, zabaw, zajęć warsztatowych, programu edukacyjnego – tego, co może być podstawą produktu turystycznego. Tworzenie wioski tematycznej nie zawsze wynika z potrzeb ekonomicznych. Często impulsem do jej powstania jest chęć ożywienia życia społecznego i kulturalnego wsi.

Wioski tematyczne tworzone są w Polsce od 1999 r. Obecnie jest ich ok. 100. Są one oczywiście w różnych stadiach rozwoju. Wsie tematyczne powstają najczęściej w regionach o mniejszych szansach rozwojowych i miejscach mniej zasobnych w oczywiste atrakcje turystyczne.  Zwykle wioskę tworzy kilku zapaleńców. Z czasem jednak, gdy wszystko dobrze się układa, przybywa chętnych. Wioska tematyczna odróżnia się od innych tym, że ma swoją specjalizację. W związku z tym powinno się w niej dziać coś związanego właśnie z danym motywem przewodnim. Działania te mogą mieć charakter komercyjny lub społeczny. Najczęściej oba te aspekty występują wspólnie.

źródło: http://www.brief.pl/artykul,3838,wsie_tematyczne_w_polsce_wywiad.html

____________________________________________________________________

JERUTKI – WIOSKA SZTUKI

Temat specjalizacji wsi:

„Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

Jerutki to wieś położona około 10 km od Szczytna, a około 60 km od Olsztyna. Jerutki zamieszkuje nieco ponad 300 mieszkańców. Jest to typowa polska ulicówka – wzdłuż wyasfaltowanej, wąskiej drogi stoi kilkadziesiąt domków. Obecnie nie ma tu nawet szkoły. Szkoła istniała jeszcze w 2009 roku, ale widać było, że ledwie daje sobie radę. Trzy przyjaciółki (w tym nauczycielka z tej placówki oraz osoba prowadząca zajęcia z muzyki) postanowiły spektakularnie rozpocząć działalność wciąż niesformalizowanej instytucji edukacyjnej. Poprosiły wójta o przekazanie im… starej stodoły na stworzenie Centrum Kreatywności. Jerutki miały stać się symbolem tego, że z najmniejszych miejscowości mogą iść dobre zmiany. Dzięki temu łatwiej nam było dotrzeć do innych z powiatu. Można powiedzieć, że Jerutki po raz pierwszy stały się centrum „czegoś”. Faktycznie, po trwających wciąż remontach Jerutki stały się bazą, zwłaszcza na sezon letni, w której znajduje się amfiteatr, pracownie tematyczne, studio nagrań, miejsce na rekreację. Codziennie programy odbywają się jednak gdzieś indziej. Wśród największych sukcesów Kreolii Joanna Gawryszewska wymienia jednak nie tyle same zajęcia, co widoczną zmianę w mentalności ludzi z Jerutek. Jako jedna z najmniejszych miejscowości w Gminie Świętajno zawsze uchodziła za mało aktywną, w której nic się nie działo. Teraz kiedy mieszkańcy zobaczyli, że angażowanie się w działania ma sens, oddolnie powstała niezwykle aktywna rada sołecka, dążąca m.in. do zrewitalizowania zabytkowej plebanii. Mieszkańcy przystąpili też do projektu „Wioska tematyczna” – będą Wioską Sztuki, co wpisuje się w wytworzony przez Kreolię trend.

W  roku 2013 powstała wspólna inicjatywa mieszkańców wsi Jerutki (gmina Świętajno, powiat Szczytno) i jerutki-004działającej na jej terenie Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności pod wspólnym hasłem: Jerutki – Wieś Sztuki. Biorąc pod uwagę potencjał Jerutek, bogaty w wiele  osobliwości historyczno-przyrodniczo-kulturalnych, w ciekawych ludzi: jerutki-005rzemieślników, wytwórców regionalnych produktów oraz  korzystając z zasobów Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności stworzono produkt Jerutki – Wieś Sztuki. W znacznym stopniu pozwala on na wzrost atrakcyjności turystycznej Jerutek, powoduje wzrost aktywności mieszkańców, wzbogaca ofertę kulturalną i edukacyjną dostępną dla wszystkich chętnych, poprawia walory estetyczne miejscowości i standard życia jej mieszkańców.

Oferta wsi tematycznej:

– Organizacja zleconych wydarzeń kulturalno-artystyczno-sportowo-rekreacyjnych, w tym:jerutki-002 koncertów, spektakli  muzycznych, festiwali, przeglądów, konkursów, plenerów  malarskich, rzeźbiarskich, turniejów sportowych, rajdów, spotkań  i innych zarówno na podstawie własnych pomysłów autorskich,   jak i zleconych scenariuszy. Realizacja wydarzeń kulturalnych może  nastąpić w siedzibie Fundacji w Centrum Kreatywności (Sielski

Amfiteatr, Polana Rekreacji i Sportu, Galeria pod Malowniczym Niebem  Kreolii), jaki w terenie, we wskazanych przez Zleceniodawcę  miejscach.

– Organizacja warsztatów i kursów: w  systemie cyklicznym – Kuźnia Talentów (zajęcia muzyczne i  plastyczne) krótkoterminowych  dla odbiorców w różnym wieku, w następujących dziedzinach:

 • garncarstwo,
 • krawiectwo, 
 • rękodzieło-wykonywanie ozdób, przedmiotów użytkowych,
 • wokalistyka i gra na instrumentach,
 • muzyka tradycyjna,
 • chóralistyka,
 • teatr,
 • taniec,
 • folklor,
 • malarstwo,
 • rzeźbiarstwo,
 • fotografia,
 • florystyka,
 • tkactwo,
 • historia i dziedzictwo regionu,
 • ekologia,
 • sport,
 • kulinaria,
 • nauka języków obcych i inne,

na  bazie posiadanego zaplecza kadrowo-sprzętowo-infrastrukturalnego.

jerutki-011– Organizacja  różnych form wypoczynku, dla osób w różnym wieku, w tym  wypoczynku rodzinnego, z tematem przewodnim SZTUKA I KULTURA.

– Koncerty,  części artystyczne i oprawy muzyczne wydarzeń o tematyce  historycznej, narodowej, patriotycznej, spotkań okolicznościowych  itp. w wykonaniu podopiecznych Kuźni Talentów Fundacji Kreolia,  osób z Banku Talentów Powiatu Szczycieńskiego prowadzonego przez  Fundację oraz muzyków i artystów z nią współpracujących.

jerutki-012– Szkolenia,  warsztaty i spotkania aktywizujące lokalne społeczności w temacie  :

 • Wieś  tematyczna formą rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków Unii  Europejskiej oraz narzędzi ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna,  jej formy i specyfika.
 • Imprezy  i wydarzenia cykliczne organizowane w Fundacji Kreolia-Kraina  Kreatywności :
  1. Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów dla dzieci w wieku 6-10 lat termin: 1 jerutki-007maja; miejsce: Sielski Amfiteatr w Jerutkach;
  2. „Miesiąc Czerwiec -€“Miesiącem Muzyki Chóralnej w  Kreolii” termin: wszystkie niedziele czerwca; miejsce: kościół pw. św.  Maksymiliana Marii Kolbe w Jerutkach
  3. „Artystyczne lato w Kreolii” termin: lipiec-sierpień; miejsce: Scena pod Skrzydłem
  4. Rajd Nawigacyjny Wszelkich Pojazdów Poruszanych Siłą  Mięśni Ludzkich „Wszystko kręci się wokół Jerutek”“ termin: 15 sierpnia; miejsce: siedziba Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności  w Jerutkach
  5. Artystyczne Spotkania z Ekologią „Na Trawie” z Plenerem  Malarskim i pokazami Kulinarnymi termin: ostatni weekend sierpnia; miejsce: siedziba Fundacji Kreolia-Kraina  Kreatywności w Jerutkach
  6. jerutki-003 „Targi Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego” termin: wrzesień; miejsce: siedziba Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności
  7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Grażyny Świtały termin: listopad; miejsce: Miejski Dom Kultury w Szczytnie.

 

Kontakt:

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ‚Kreolia – Kraina Kreatywności’

Jerutki 81, 12-140 Świętajno

tel. Joanna Gawryszewska 604 801 551;

e-mail: kreolia@wp.pl

_______________________________________________________________________

PIWNICE WIELKIE – WIOSKA PRUSÓW

6_maxWioska Prusów swym wyglądem i charakterem nawiązuje do średniowiecznej7_max osady przygranicznej. Jest to próba odtworzenia butanu, czyli pojedynczego gospodarstwa. Prawdopodobnie w średniowieczu istniała w tym miejscu zagroda pruska. Na terenie wsi – gospodarstwa jest czakram, znaleziony fragment żaren rozbitych przez Krzyżaków podczas podboju oraz znajdowane w okolicy inne artefakty.

Oferta wioski tematycznej:

„Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

Zwiedzanie pracowni Bab Pruskich, zapoznanie się z historią Prusów, poznanie największych osiągnięć, najbardziej charakterystycznych elementów stroju, tradycji i zwyczajów w średniowiecznej scenerii. Degustacja meltanu (błyskawiczna zupa Prusów), syropu brzozowego, miodu pitnego, soku z brzozy, grzybów kiszonych i 1_maxmarynowanych w kwasie mlekowym, itp. zapomnianych potraw.

Dodatkowe elementy:

jak Prusowie mróz robili: pokaz średniowiecznej techniki zamrażania, największa tajemnica Prusów, odszyfrowana dopiero w XXI w. Produkt dostępny cały rok, polecany szczególnie dla dzieci i młodzieży;

– jak włożyć dużego borowika do małego słoika: pokaz marynowania grzybów w5_max unikalnej technologii  w kwasie mlekowym, w całości, nagrodzonej tytułem Smak Roku 2011. Pamiątka regionalna „Mazury zaklęte w słoiku”.   Produkt dostępny w okresie sierpień-październik zależny od pogody i urodzaju grzybów;

produkcja syropu brzozowego: właściwości zdrowotne soku z brzozy, historia, szczegóły technologiczne.  Pokazanie prostego sposobu pozyskania soku z brzozy bez szkody dla drzewa. Omówienie metod stosowanych w średniowieczu oraz Indian Ameryki Płn. Najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć. W tym degustacja wcześniej przygotowanego syropu (cały  proces trwa kilka dni) Produkt dostępny od marca do września;

produkcja bejcy antycznej: przegląd surowców, szczegóły technologiczne, próby malowania Bab Pruskich.  Średniowieczni Prusowie stosowali głównie barwniki pochodzenia roślinnego, ich 15_maxrozległa wiedza została zapomniana, a sposoby produkcji zarzucone. Ciekawa kolorystyka, znikoma szkodliwość dla środowiska oraz ludzi, łatwość aplikacji sprawia, że możliwe jest opłacalne stosowanie w niektórych zastosowaniach. Produkt dostępny cały rok;

wyrób pruskiego miodu pitnego: receptura i technologia, właściwości zdrowotne, przykłady zastosowań oraz zagrożenia związane ze stosowaniem wewnętrznym. Produkt dostępny cały rok do wyczerpania zapasów, wyłącznie na miejscu;

– produkcja magicznych Bab Pruskich: warsztaty. Każdy z uczestników może samodzielnie  wykonać foremkę oraz zrobić samodzielnie Babę. Osoby które ukończyły 18 lat będą mogły przetestować wcześniej wykonaną Babę i wziąć udział w badaniach naukowych pt.: Wpływ Baby na właściwości organoleptyczne wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Do badań rekrutowani są wyłącznie ochotnicy;

Przygotowanie meltanu;
Tradycyjnym i codziennym pożywieniem Prusów była zupka sporządzona ze skiełkowanych ziaren zbóż 16_max(owies, pszenica): wyśmiewana w średniowieczu, doceniona dopiero w XXI w. była prekursorem żywienia makrobiotycznego. Surowce, technologia, właściwości zdrowotne i odżywcze. Produkt dostępny cały rok;

Mattis grele czyli kręgle pruskie oraz metys grella czyli rzut pałką: przykład pokojowego wykorzystania popularnej Wśród Prusów groźnej broni dystansowej. Wykorzystanie pałek pruskich w grze sprawnościowej. Historia i praktyczne spróbowanie sił. Możliwość zorganizowania szybkich zawodów z nagrodą główną; Złota Baba. Produkt dostępny cały rok bez ograniczeń wiekowych;

Tabliczki tkackie czyli wykonanie krajek: najstarsza metoda tkacka bardzo popularna wśród ludów bałtyjskich o czym świadczą wykopaliska. Coraz chętniej stosowany sposób przez współczesnych rękodzielników.  Bardzo proste do wykonania, efektowne i rozwijające inwencję twórczą. Produkt dostępny cały rok;

Korzystanie z energii ziemi w czakramie: produkt dostępny cały rok;9_max

Wykonanie średniowiecznego łuku płaskiego;

Produkcja wyrobów z łyka lipowego (łapcie zwane kuepe, koszyczki, pojemniki, odzież);

– Wykonanie kolczugi średniowiecznej;

Sauna Pruska: średniowieczne metody higieny, środki kosmetyczne. Ochotnicy mogą skorzystać z sauny tradycyjnej oraz Infrared.

W sklepiku zlokalizowanym na terenie można będzie zaopatrzyć w pamiątki (Baby Pruskie, kubeczki, świeczniki z gałęzi brzozowych, itp.) oraz wyroby produkowane na miejscu przez cały rok.

______________________

źródło: http://wioskaprusow.pl/

Kontakt:

Piwnice Wielkie 25; 12-160 Wielbark

Kazimierz Abramczyk tel.: 608 671 787

e-mail: kazabr@wp.pl

___________________________________________________________________________

5ec4261c62d41a1519de19be6fce3a71

http://www.spychowo.com.pl

SPYCHOWO – GRÓD JURANDA

W przepastnych borach Puszczy Jańsborskiej, dziś Piskiej, na wielkiej polanie nad jeziorem Pupek od niepamiętnych czasów istniała

„Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

mała osada smolarzy i węglarzy wypalających węgiel drzewny, zwana Pupy. Na półwyspie na jeziorze po opanowaniu tych ziem przez Zakon Krzyżacki prawdopodobnie na miejscu starego grodziska pruskiego wzniesiono warowna strażnicę – zameczek. Strażnica ta strzegła ważnej strategicznie wojenno-handlowej drogi równoległej do granicy z sąsiednim Mazowszem. Pozostałością po zamczysku dziś jest tylko nazwa półwyspu oraz okop położony 2 kilometry na wschód od wsi. Osada leśna z czasem, w drugiej połowie XV wieku, przekształciła się w wies czynszowa, a strażnicę, która po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego i powstaniu księstwa pruskiego podległego Polsce straciła swoje znaczenie, przebudowano na zameczek myśliwski. Gośćmi w zameczku myśliwskim w Pupach bywali też królowie polscy. W czerwcu 1639 roku Władysław IV z dworem w swej podróży na spotkanie z księciem elektorem w Szczytnie nocował

w zameczku. Podobnie w czerwcu 1698 roku gościł tu król polski August II Mocny podczas swojej podróży na spotkanie z księciem pruskim Fryderykiem III w Piszu. Niestety do naszych czasów z obu tych zamków nie dotrwał kamień na kamieniu. Po II wojnie

06a5d9d1ab1c6f85e0859c7502beae13

http://www.spychowo.com.pl

światowej w 1946 r. zmieniono nazwę miejscowości z Puppen (z j. niemieckiego „lalki”) na Pupy. W 1960 roku  nazwa miejscowości, na wniosek mieszkańców, w związku z niewłaściwymi skojarzeniami, została zmieniona z Pupy na Spychowo. Obecna nazwa kojarzona jest z miejscowością Spychów z powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”, z której pochodził rycerz o imieniu Jurand. W związku z tym mieszkańcy Spychowa dbają o pamięć sławnego rycerza, organizując corocznie imprezę plenerową „Powrót Juranda do Spychowa” oraz „Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda”. W Spychowie nad jeziorem Spychowskim, tuż obok amfiteatru znajduje się również drewniana rzeźba przedstawiająca wizerunek Juranda.

_______________________

źródło: http://www.przyjaznespychowo.pl/historia

Kontakt:

Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”

ul. Mazurska 1; 12-150 Spychowo

E-Mail: przyjaznespychowo@wp.pl

___________________________________________________________________________

Przykłady „dobrych praktyk” z Warmii i Mazur i Polski

___________________________________________________________________________

ŻYWKOWO – BOCIANIA WIOSKA

Jest to wieś położona w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie, przy granicy z Rosją (Obwód Kaliningradzki), słynąca z dużej liczby bocianów zamieszkujących ten teren (bocianów jest nawet dwa razy więcej niż mieszkańców). To właśnie mieszkańcy Żywkowa wspólnie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków zdecydowali się na ochronę, a także rozwój bocianiej społeczności. W miejscowości utworzony został specjalny punkt obserwacyjny, który pozwala ukazać życie toczące się w bocianich gniazdach. Dbanie o rozwój ptasiej populacji pozwoliło nie tylko pozyskać środki na remont dachów, na których umiejscowione są gniazda ale również przygotować infrastrukturę pozwalającą turystom korzystać z atrakcji oferowanych we wsi. Do atrakcji zaliczyć należy:

–  wieżę widokową,

– ścieżkę edukacyjną,

– sklep z pamiątkami,

– gospodarstwa agroturystyczne,

– wiatę integracyjną,

– a także ok. 50 bocianich gniazd.

Żywkowo jest doskonałym przykładem tego, iż życie ludzi i bocianów może być ze sobą nierozerwalnie powiązane.

________________________________

Kontakt:

Organizacja koordynująca:

Urząd Gminy Górowo Iławeckie,

ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie,

tel. 89 761 13 22, fax. 89 761 15 30

e-mail: uggorowo@zeto.olsztyn.pl

Źródło: http://wsie.lgdbmk.pl/zywkowo.html

_________________________________________________________________________

BROWINA – WIOSKA POGODY DUCHA

browina-001

http://wsie.lgdbmk.pl/browina.html

Browina to bardzo historyczna wieś, która związana jest m.in. z Bitwą pod Grunwaldem oraz Bitwą pod Tannenbergiem. Ludzie zamieszkujący te tereny przez wieki zajmowali się rolnictwem, rzemiosłem oraz handlem. Urozmaicony krajobraz sprzyjał zbiorom ziół i ziołolecznictwu. Tamte okolice słynęły niegdyś z ziela chućkogój, po który ludność przybywała z bardzo dalekich stron.

Niezwykłe dziedzictwo wsi stanowi ogromną szansę na kontynuację rozwoju wioski. W zabieganej codzienności, pełnej stresu, zmartwień i problemów to tu można znaleźć równowagę psychiczną i fizyczną i dotrzeć do własnej Pogody Ducha. Stan ten można osiągnąć różnie i chcemy pomagać w odnajdywaniu własnego sposobu. Główny cel stanowi pomoc w przywracaniu u innych Pogody Ducha poprzez wytwarzanie lokalnych produktów i usług.

browina-002

http://wsie.lgdbmk.pl/browina.html

 Oferta wsi tematycznej:

Sposoby na Pogodę Ducha które będzie można znaleźć w Browinie.

 1. Zielarstwo – zioła na poprawę nastroju, zapachy, olejki eteryczne.
 2. Nalewki i wina – dawne przepisy z ziół i owoców.
 3. Produkty kolonialne – kawa, herbata, kakao, cynamon, wanilia, szafran.
 4. Pszczelarstwo – miody, woski, propolis, mleczko, pyłek.

  „Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

 5. Ogrodnictwo – ekologiczne warzywa i owoce, drób z wolnego wybiegu.
 6. Kąpiele relaksujące – borowiny, zioła, glinki, solanki.
 7. Obcowanie z przyrodą – spacery wśród pól i lasów.
 8. Gawęda i dobre słowo – rozmowy, dialog z mieszkańcami i gośćmi.
 9. Muzyka i śpiew – kameralne spotkania muzyczne, towarzystwo dźwięku.
 10. Poezja i proza – wyciszenie się w ciekawej lekturze, promocja autorska.
 11. Modlitwa i kontemplacja – poszukiwanie Pogody Ducha dla wartości wyższych pod Dzwonnicą od Aniołów.

Kontakt:

Stowarzyszenie KEKS – „Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku”

Turówko 18, 13-124 Turówko
e-mail: keks@kozlowo.pl
Alicja Eidtner – Prezes KEKS
Krzysztof Bucholski – animator regionu

Stara Szkoła w Browinie – punkt informacji

Browina 16, 13-124 Kozłowo
Tel.: +48 604 452645
e-mail: kontakt@browina.pl

Źródło: http://wsie.lgdbmk.pl/browina.html

______________________________________________________________________

KAMIŃSK – SERCE NATANGII

kaminsk-04

http://wsie.lgdbmk.pl/kaminsk.html

Kamińsk to bardzo aktywna wieś. Realizowane są tu w formie zajęć terenowych – gier, zabaw oraz zadań interakcyjnych spotkania, podczas których uczestnicy poznają nie tylko losy historycznej krainy Natangii, ale także zdobywają sprawność fizyczną. Uczestnicy rozwijają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrabiają również takie cechy charakteru jak cierpliwość, śmiałość w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia. Realizują także program terapeutyczny, który obejmuje: oczyszczanie wzajemnych relacji między uczestnikami, pogłębianie i zacieśnianie więzi rodzinnych oraz środowiskowych, uczenie wzajemnego szacunku.

Miejscowe atrakcje:

kaminsk-01

http://wsie.lgdbmk.pl/kaminsk.html

– park linowy ze „zjazdem tyrolskim” i przeszkodami umieszczonymi między drzewami na wysokości do 10 metrów,

SONY DSC

http://wsie.lgdbmk.pl/kaminsk.html

– staw,

– plac zabaw,

– urządzenie imitujące pokaz rodeo,

– boiska,

– tereny zielone umożliwiające rozwój aktywności ekstremalnych,

– parking i wiaty integracyjne.

_________________________________

Kontakt:

Urząd Gminy Górowo Iławieckie

ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie,
tel. 89 761 13 22, fax. 89 761 15 30
e-mail: uggorowo@zeto.olsztyn.pl

Źródło:http://wsie.lgdbmk.pl/kaminsk.html

__________________________________________________________________________

KAMIONKA – GARNCARSKA WIOSKA

garncarska-002

http://wsie.lgdbmk.pl/kamionka.html

Garncarska Wioska to miejscowość położona niedaleko Nidzicy. Ta malownicza wieś to przedsiębiorstwo społeczne prowadzące pod wspólną marką-produkcję i usługi w zakresie ginących zawodów rzemieślniczych, takich jak: garncarstwo, krawiectwo, produkcja papieru czerpanego, kowalstwo, witrażownictwo, bibułkarstwo oraz pamiątkarstwo.

Oferta wsi tematycznej:

– Pracownia ceramiczna wykonuje upominki i gadżety z logo firm, logo sponsora, logo programu, herbem gminy, etc. Wszystkie wyroby wykonane są ręcznie z wysokiej, jakości gliny. Oferujemy kubki, dzbanki, filiżanki, patery, misy, donice, realizujemy również zamówienia indywidualne.

garncarska-003

http://wsie.lgdbmk.pl/kamionka.html

– Warsztaty garncarskie podczas których samodzielnie można toczyć na kole, bądź lepić ręcznie pod opieką instruktora. Wykonane naczynia uczestnicy zabierają ze sobą.

Ponadto oferujemy warsztaty zdobienia ceramiki i malowania na szkle.

„Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

– Pracownia krawiecka oferuje torby lniane, bawełniane, z filcu szyte ręcznie. Możliwe wykonanie toreb w dowolnych wymiarach na życzenie klienta. W ofercie tej pracowni również woreczki zapachowe z mieszankami ziół i kwiatów; zestaw dla kucharzy (fartuch, rękawica, podstawka pod gorące naczynia); zestawy lalek w strojach mazurskich w trzech wielkościach, pakowane w estetyczne pudełka.

– Pracownia papieru czerpanego proponuje warsztaty, podczas których samodzielnie można pod opieką instruktora wykonać papier czerpany, zdobiony suszonymi płatkami kwiatów, nasionami, ziołami.

Przedsiębiorstwo organizuje również szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, koncerty w Jarzębinowym Amfiteatrze, jarmarki i wydarzenia integracyjne dla firm.

W ofercie dla zwiedzających:

garncarska-006

http://wsie.lgdbmk.pl/kamionka.html

Garncarnia – pokaz toczenia na kole garncarskim, opowieści o rzemiośle ceramicznym na Mazurach,

Kuźnia mazurska –  budynek jest repliką kuźni z Łysakowa, wiernie odtworzony w architektonicznych elementach oraz dzięki ofiarności darczyńców wyposażony w stare, oryginalne sprzęty kowalskie. W obiekcie znajduje się m.in. palenisko, kowadło, miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze.

200-letnia stodoła mazurska – konstrukcja zbudowana bez użycia gwoździ.

Jarzębinowy Amfiteatr,  w którym od wiosny do jesieni odbywają się koncerty, festiwale, spektakle teatralne.

Rajski Ogród – pokazowy ogród z kilku tysiącami gatunków roślin w 30 zakątkach tematycznych, w ogrodzie odbywają się także  lekcje przyrodnicze.

– Park Odkrywców –  przestrzeń, w której dzieci, młodzież i dorośli mogą dokonywać doświadczeń związanych ze zjawiskami przyrody, prowadzić obserwacje i badania przyrodnicze, uczyć się poprzez zabawę.

Model edukacji ekologicznej OCZY 2011 – interaktywny model oczyszczalni ścieków, instalacji prezentującej zasady działania biologicznej oczyszczalni ścieków. W zabudowie modelu urządzona jest stała wystawa zdjęć z Rajskiego Ogrodu w formacie 3D.

W sąsiedztwie Garncarskiej Wioski znajduje się wyjątkowe miejsce edukacji dzieci i młodzieży – „NIEZAPOMINAJKA”,  w której odbywają się warsztaty artystyczne, zabawy edukacyjne, zajęcia z języka. angielskiego i ekonomii. To przestrzeń dla sukcesu wiejskich dzieci.

__________________________

Kontakt:

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – GARNCARSKA WIOSKA SP. Z. O. O

Kamionka 5, 13-100 Nidzica
tel.: 666 028 991 Ewelina Figurska
tel.: 666 028 992 Anna Krzyżak
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
www.garncarskawioska.pl

Źródło: http://wsie.lgdbmk.pl/kamionka.html

___________________________________________________________________________

KRAINA SIEDMIU OSOBLIWOŚCI

Pod tą nazwą kryją się najpiękniejsze zakątki gminy Nidzica, które położone są nad brzegiem jeziora Omulew – „Jeziora Osobliwości”.
Krainę  osobliwości tworzą cztery wsie: Wikno, Jabłonka, Natać Wielka oraz Natać Mała.

Oferta i produkty wsi tematycznej:

„Wioski Tematyczne. Wizytówka Regionu”

Nasze jedzenie oparte jest na darach lasu i jeziora. Posmakujesz potraw przygotowanych według tradycyjnej receptury kuchni mazurskiej. Od lat podczas festynu „Sierpniowe granie nad Omulewem” organizujemy konkurs kulinarny „Dary lasu i jeziora na talerzu” , w którym udział biorą mieszkańcy i turyści a potraw nie powstydziłaby się żadna restauracja.

Polecamy 7 omulewskich specjałów: domowy chleb, sandacza w kurkach, pierogi z rybą, babkę ziemniaczaną, smalec z kurkami, zupę grzybową, a na deser słodkie niespodzianki.

Wybitne trunki, wytwarzane metodą tradycyjną, oferuje znana w kraju i na świecie mikro-destylarnia „Z.Kozuba i Synowie”. Będziesz mieć okazję zapoznać się z procesem produkcji świetnych nalewek, posmakować polskiej whisky czy dobrej, zdrowej wódeczki. Zapraszamy do wzniesienia omulewskiego toastu: „wypijmy, żeby nam gardła szuwarami nie zarosły”!

Wielopokoleniowa tradycja regionu, zachęca do spaceru edukacyjnym szlakiem starych zawodów: rybak, drwal, rolnik. Przeniesiesz się w przeszłość mazurskiej wsi. Upleciesz sieć, okorujesz pień drzewa, odwiedzisz „mini skansen” narzędzi rolniczych.

Dla grup zorganizujemy w „Starej Zagrodzie” warsztaty np. pieczenia chleba, wędzenia, przygotowywania przetworów itd.. Poznasz sztukę dekoracji „z niczego…”, zorganizujemy warsztaty z szydełkowania czy haftu, zobaczysz jak pracuje rzeźbiarz czy jak wykonać patchworki.

Niezwykłe, osobliwe 7 cudów przyrody Puszczy Ramucko- Napiwodzkiej, które otacza jezioro objęte jest obszarem Natura 2000. Wyjątkowym zjawiskiem jest sukcesja, czyli naturalne samoistne odradzanie się lasu oraz sufozja, polegająca na zapadaniu się koryta rzeki. W lasach można spotkać orła bielika, kanie, zimorodka i inne rzadko spotykane gatunki dzikich ptaków (kani, orła) i zwierząt, jak łosie czy wilki. Jezioro osobliwości (jezioro Omulew) jest największym (ok. 550 ha) jeziorem w powiecie Nidzickim, z którego wypływa rzeka Omulew. Na jeziorze i pod wodą znajduje 7 wysp . Podobno Omulew ma dwa dna, a w jego wodach kryją się skarby przeszłości, do których odkrywania zapraszamy.

W pobliskim rezerwacie Koniuszanka, gdzie rosną wiekowe dęby, daglezje i niezwykłe kępy jałowców, zachwycają pomysłową architekturą żeremia bobrów. Tam też znajdziemy edukacyjną ścieżkę przyrodniczą prowadzącą m.in. do zabytkowego dębu im. Wilhelma Kaisera. Dla zorganizowanych grup turystycznych oferujemy ciekawe spotkanie z leśniczym-gawędziarzem, który barwnie opowiada o cudach tutejszej przyrody. „Leśna apteka” natury zawiera babcine specjały na zdrowie, dobry humor i urodę. Tutaj płynie czas w otoczeniu niezwykłych ludzi, przedstawicieli różnych zawodów, pasji, wyznań i kultur. Mieszkańcami są znani rzemieślnicy, artyści, lekarze i byli dygnitarze.

Okolice Omulewa są mekką ciekawych osobistości, gdzie na niewielkim skrawku ziemi spotkasz przekrój artystyczny i kulturalny a prace wielu z nich zobaczyć możesz na zorganizowanej wystawie „Sztuka nad Omulewem”. Spotkasz wyznawców wiary: rzymsko-katolickiej, greko-katolickiej, ewangelickiej i prawosławnej. Możesz wziąć udział w nabożeństwie w kościele katolickim oraz ewangelickim.

„Szlakiem Dawnego Mazura” – spacer z przewodnikiem szlakiem starych zawodów

Czas ok. 1,5 godz. W trakcie spaceru dowiesz się jak pracowali dawni Mazurzy, upleciesz sieć, zasiejesz zboże, itd.

„Leśna przygoda” – spacer z leśnikiem po ścieżce przyrodniczej który ciekawie opowiada o cudach natury i życiu lasu – ok. 1,5 godz

„Na podwórku pradziadka” – zabawy dawnych Mazurów- zabawa murowana – 1,5 – 2 godz.

Zwiedzanie mikro-destylarni „Z.Kozuba i Synowie” – czas 1,5-2 godz.

Spływ kajakowy Omulewem  – ok. 3 godz. Niezapomniane przeżycie dla tych , który lubią aktywny wypoczynek w zgodzie z naturą

Warsztaty: kulinarne, pieczenia chleba, przygotowywania grzybów, wędzenia, rzeźbiarskie, wyrobu biżuterii, „coś z niczego”, ze skarbów natury, szydełkowanie i co tylko zechcecie

Wycieczki rowerowe „Tour de Omulew” – 21 km wokół Omulewu

______________________

Kontakt:

TOWARZYSTWO ROZWOJU OKOLIC OMULEWA „RAZEM DLA WSZYSTKICH”
Jabłonka 22a, 13-100 Nidzica
Mirosława Kozuba – 513 172 816
Jolanta Ziemska – 607 039 815
mail: kraina7osobliwosci@gmail.com
mail: razem_dla_wszystkich@onet.eu

 

źródło:http://wsie.lgdbmk.pl/kraina.html

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast