Laur Kreolii

______________________________________________________________________

Co roku w dniu 1 maja w Jerutkach, organizujemy imprezę kulturalną – KREALIA Festiwal Młodych Talentów, w trakcie której nagradzamy darczyńcę minionego roku LAUREM KREOLII. Tym drobnym gestem pragniemy podziękować i wyróżnić „wielkie osobliwości”, które swoją ofiarnością, bezinteresowną pomocą oraz życzliwością wspierają działania Fundacji.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody:

2011 r. – Krzysztof Ślusarski

2012 r. – Bank Spółdzielczy w Szczytnie oddział w Świętajnie – Dyrektor Wojciech Białobrzewski

2013 r. – Nadleśnictwo Spychowo – Nadleśniczy Krzysztof Krasula

2014 r. – Warsztat Terapii Zajęciowej przy SPRON w Szczytnie – Kierownik Dorota Studniak

2015 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie – Dyrektor Małgorzata Walas

2016 r. – Agnieszka i Wiesław Kozłowscy ze Świętajna

2017 r. – Jan Lisewski

2018 r. – Monika Chorążewicz

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast