Informacja o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie przedszkolne to polisa NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku). Wykupienie polisy nie jest obowiązkowe, ostateczną decyzję co do ubezpieczenia dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola podejmują jego rodzice lub prawni opiekunowie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą grupowego ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk.

Oferta ubezpieczenia przedszkolnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2017