Certyfikat „Na tropie liczb”

         

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola wiedzą, że matematyka to królowa nauk, więc starają się poświęcić jej jak najwięcej czasu. Dlatego założeniem nauczycieli, było zwiększenie świadomości znaczenia edukacji matematycznej na poziomie przedszkola; rozwijanie pozytywnego podejścia do matematyki; podniesienie kompetencji matematycznych, które mają wpływa na sukcesy na dalszych szczeblach edukacyjnych. Dzieci miały okazję rozwijać zainteresowania światem matematyki, uczyć się myślenia logicznego, kreatywnego i tzw. „kombinowania”, opanować pojęcia matematyczne, analizować, uogólniać, porównywać, klasyfikować oraz doskonalić możliwość posługiwania się umiejętnościami matematycznymi w różnych sytuacjach życia codziennego. Różnorodność proponowanych ćwiczeń pozwoliła im na pokonywanie trudności matematycznych i wykształcenie odporności emocjonalnej