„Moja wielka, mała ojczyzna”- TURNIEJ WIEDZY O POLSCE

11 czerwca w naszym przedszkolu odbył się Turniej Wiedzy o Polsce pod hasłem „Moja Wielka, Mała Ojczyzna”.

Do turnieju przystąpili reprezentanci z grup Pszczółki, Motylki, Ananaski.

     

Laureaci wyłonieni podczas wewnątrzgrupowego sprawdzianu wiedzy, przystąpili do przedszkolnego turnieju wiedzy o Polsce.

Cele turnieju:
• Wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej.
• Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych.
• Popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego.
• Pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej.
• Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębienia swojej wiedzy.
• Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji.

     

  

   

Wyniki turnieju:

I MIEJSCE Szymon Chętnik z gr. Ananaski

II MIEJSCE Antoni Dąbrowski z gr. Pszczółki

III MIEJSCE Igor Kurzątkowski z gr. Motylki

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesòw.

Koordynatorki turnieju: Joanna Florczyk, Ewa Gutowska, Danuta Kamińska, Karolina Akus, Anna Orzechowska.