Gimnastyka buzi i języka

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie. Maluszki z grupy „Słoneczka” systematycznie ćwiczą aparat artykulacyjny podczas grupowych zabaw logopedycznych, jak i indywidualnych ćwiczeń. Podczas takich zabaw maluszki usprawniają język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie, biorą udział w zabawach dźwiękonaśladowczych, ćwiczą i doskonalą swój słuch zarówno fizyczny jak i fonematyczny, wykonują ćwiczenia oddechowe, wzbogacają swój słownik zarówno bierny jak i czynny. Celem logopedycznych zabaw jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowaniu jego rozwoju w taki sposób, aby potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem, a także rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną, i wdrożenie dzieci do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń oraz doskonalenie wymowy już ukształtowanej.