Czytać – chcę, próbuję, potrafię :)

W roku szkolnym 2018/2019 grupa „Iskierki” realizowała działania wynikające z szerszego wykorzystania „Odimiennej metody nauki czytania” oraz „Metody krakowskiej” w procesie zapoznawania dzieci z literami. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie dzieci literami i chęcią zdobycia umiejętności czytania podjęliśmy działania, które ułatwiły im opanowanie podstaw nauki czytania przed pójściem do klasy pierwszej. Istotą w/w metod jest wspomaganie naturalnego potencjału poznawczego i intelektualnego dzieci.