Bądźmy bezpieczni!

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci na terenie przedszkola i poza nim to kluczowe zadanie realizowanie przez nauczycielki. Dzieci mają bowiem mały zasób wiedzy  i doświadczeń w tym zakresie. Często są nieświadome płynących z otoczenia zagrożeń. Dlatego też wyposażamy dzieci w odpowiednie nawyki, aby wypracować techniki radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Kształtowanie tych nawyków wymaga od nas systematycznej pracy. Zajęcia i zabawy z dziećmi realizowane są w oparciu o metody aktywizujące, to jest: spacery i wycieczki, zabawy edukacyjne, inscenizacje, prezentacje multimedialne, spotkania ze służbami mundurowymi (policjant, strażak).

W tym tygodniu „Iskierki” oglądały prezentację multimedialną nt szeroko pojętego bezpieczeństwa. Omówione w niej zostały zasady zachowania się w pobliżu tras komunikacyjnych, na skrzyżowania, w trakcie pożaru, kontaktu ze zwierzętami i osobami nieznajomymi.

Podczas omawiania tematu kompleksowego „Emocje i wrażenia” przedszkolaki wskazywały na uczucia towarzyszące silnym przeżyciom, niebezpiecznym sytuacjom oraz codziennym konfliktom z rówieśnikami. Starły się również „wcielić w skórę” kolegi, któremu zrobiły przykrość. Ważnym momentem było przeczytanie opowiadania pt.: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” oraz rozmowa dotycząca treści utworu. Wykorzystano również metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, która pozwoliła na nawiązanie pozytywnych i znaczących kontaktów z drugim człowiekiem, opartych na wzajemnym poznaniu i zaufaniu.

Przypomnieliśmy sobie również ustalone normy postępowania związane z bezpieczeństwem: kontrakt grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania z zabawek oraz regulamin  zachowania się w ogrodzie przedszkolnym.