KODEKS MAŁEGO PATRIOTY

Ananaski w pierwszym tygodniu maja wymieniały się informacjami dotyczącym naszej ojczyzny, tej małej – lokalnej i tej wielkiej. Utrwaliły wiadomości o symbolach narodowych, poznały kolejne legendy polskie, pracowały z mapą Polski. W trakcie zajęć dzieci stworzyły swój własny Kodeks Małego Patrioty. Pięciolatki wykazały się ogromną wiedzą dotyczącą postaw patriotycznych.