Dzień Mleka i jego przetworów

   

   

„Kropelki” uczestniczyły w realizacji ogólnopolskiego projektu o charakterze edukacyjno – informacyjnym: ,,DZIECIAKI MLECZAKI”, którego zadaniem jest kształtowanie właściwych postaw żywieniowych, zachęcanie do spożywania produktów mlecznych. W ramach projektu obchodziliśmy Dzień Biały – Dzień Mleka i jego przetworów.