ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca Misie obchodziły Światowy Dzień Wody. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań przedszkolaków otaczającym światem oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych, muzycznych oraz badawczych. Doskonaliły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki.

Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!