Skąd się bierze mleko

Podczas realizacji tematyki kompleksowej pt.: „Praca rolnika” mówiliśmy między innymi o tym, że krowa daje mleko. Maluszki z grupy „Słoneczka” poznawały produkty, które powstają z mleka takie jak masło, mleko, sery, śmietanę oraz jogurty. Dzieci miały okazję przećwiczyć, jak kiedyś doiło się krowy na krówce Betinie, którą wspólnie wykonaliśmy. Zajęcia realizowane były w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno – informacyjnego dla dzieci pt.: ,,Dzieciaki Mleczaki” realizowanego przez nasze przedszkole, przygotowanego przez Polską Izbę Mleka. Celem projektu jest wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci.