MISIOWY KLUB NASZA ZIEMIA SZUKA WIOSNY

Przedszkolaki z grupy ,,Misie” są uczestnikami projektu Fundacji Nasza Ziemia tworząc tzw. ,,Klub Nasza Ziemia”. Celem projektu jest m.inn.: rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody w tym dbanie o czystość najbliższego środowiska oraz poznanie sposobów ochrony przyrody, a także aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie w tym formułowanie wniosków i spostrzeżeń.

Wiosenne spacery sprzyjają wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym. Przedszkolaki spacerowały i obserwowały przyrodę budzącą się do życia po zimie w pobliżu ogrodów działkowych przy Os. Witosa 🙂 W naszej sali również zrobiło się wiosennie nasi ,,klubowicze” stworzyli ,,Kolorowy wielkanocny ogródek” 🙂