Kwiecień – Zadanie nr 3

Wspólnym wysiłkiem rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola w jednej z sal zorganizowano ,,Kącik książki patriotycznej”