Poznajemy zawód tkacza

Kto to jest tkacz?
Jest to osoba pracująca przy maszynach przetwarzających przędzę (włókno) w tkaninę.

POZNAJEMY ZAWÓD TKACZA