Marzec – Zadanie nr 3

TKACZ
Zadanie nr 3.
Kto to jest tkacz?
Jest to osoba pracująca przy maszynach przetwarzających przędzę (włókno) w tkaninę.
POZNAJEMY ZAWÓD TKACZA