Marzec – Zadanie 10

         

W marcu, dzieci z poszczególnych grup, wykonały Zadanie 10 Projektu„Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna.