Ratunek dla Agnieszki

  

„Ratunek dla Agnieszki” – pod takim hasłem 10 marca odbył się w hali sportowej w naszym mieście festyn rodzinny, z którego całkowity dochód zostanie przekazany dla Pani Agnieszki, mamy jednego z naszych podopiecznych. Pani Agnieszka walczy z bardzo ciężką chorobą i potrzebuje ogromnego wsparcia. Społeczność przedszkolna także włączyła się do wspólnych działań, gdyż mocno wierzymy, że # Razem możemy więcej!!