Czyste powietrze wokół nas

     

W naszym przedszkolu realizujemy ogólnopolski program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.  Głównym celem programu realizowanego od 2008 roku, jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Podczas realizacji programu przedszkolaki wzięły udział w cyklu zajęć, które pozwoliły im nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich. Podczas zajęć dzieci aktywizowały wszystkie zmysły i podejmowały różne formy aktywności w procesie zdobywania wiedzy.