BEZPIECZNY INTERNET

Podczas realizowania tematyki o wynalazkach, Ananaski rozmawiały o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci poznały również niektóre zawody związane z Internetem i komputerem (operator numeru 112, programista, informatyk, grafik komputerowy, elektronik).