Czyste powietrze wokół nas

W minionym tygodniu „Iskierki” realizowały ogólnopolski program Czyste Powietrze Wokół Nas. Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Przedszkolaki wzięły udział w cyklu zajęć, które pozwoliły im nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich. Podczas zajęć dzieci aktywizowały wszystkie zmysły i podjęły różne formy aktywności w procesie zdobywania wiedzy.

Struktura programu:

  1. Wycieczka
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu papierosowego?

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.