Mali chemicy

      

   

Dzieci z grupy „Kropelki” poznały ciekawy świat eksperymentów chemicznych. Rozmowy na temat prehistorii były doskonałą okazją do przeprowadzenia zabawy badawczej: „Wybuch wulkanu”. Podczas zabawy dzieci korzystały z naczyń i przyrządów stosowanych w pracowni chemicznej, próbowały samodzielnie wyciągać wnioski z przeprowadzonego doświadczenia, a po jego zakończeniu, zapisały przebieg eksperymentu w formie graficznej.

Zabawy badawcze i eksperymenty są najlepszym sposobem zaspakajania naturalnej ciekawości dziecięcej, przy okazji rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania, a także przyczyniają się do poszerzenia ogólnej wiedzy i wzbogacania słownictwa.