WALENTYNKI

W dniu 14 lutego odbyły się Walentynki. Podczas zajęć dzieci zachęcane były do okazywania uczuć innym osobom, czerpania radości ze wspólnej zabawy i pobytu w przedszkolu. Rozwijały poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej. Poznały tradycje walentynkowe, jak również budowały atmosferę przyjaźni i współdziałały w grupie podczas zabaw.