Zabawy badawcze i matematyczne

Ważnym elementem nauki jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez ciekawe eksperymenty, które pokazują zjawiska z najbliższego otoczenia. W trakcie zabawy badawczej dziecko odkrywa nieznane mu dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk. Zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, która zaspokaja potrzeby poznawcze. W zabawie uwidacznia się też cecha powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach. „Iskierki” wykonały między innymi: solne kryształki, sztuczny śnieg, rozpuszczały kostki lodu w wodzie i oleju, farbowały śnieg oraz wykonały eksperyment „przechodząca woda”. Wszystko obserwowały pod mikroskopem.

Oś symetrii to dla przedszkolaków trudny temat. Pomocne w zrozumienie tego zagadnienia było lustro oraz mata do kodowania, na której wyznaczyliśmy linię stanowiącą oś symetrii. Postawione na linii lustro pokazało, że odbija się w nim ułożony wzór.

Zegar- rytmiczna organizacja czasu.

Podczas zajęć z zegarami dzieci poznały ich budowę, odczytywały i zaznaczały pełne godziny oraz wskazywały na czynności i zajęcia, które są wykonywane w danym czasie: posiłki, zabawa, nauka.