Certyfikat „Bliżej pieska”

W ciągu roku szkolnego przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola często rozmawiają o zwierzętach i ich potrzebach. Zajęcia dotyczące zwierząt są dla dzieci bardzo ciekawe, a bezpośredni kontakt z nimi zawsze wzbudza duże emocje. Dlatego często wyruszamy w piesze wycieczki, aby obserwować naturalne środowiska zwierząt: las, staw, ogródki. Staramy się również obserwować zwierzęta w sztucznych warunkach, jak gospodarstwa agroturystyczne czy prywatne hodowle. Ważne jest, aby dzieci rozumiały potrzebę opieki nad zwierzętami i miały chęć niesienia im pomocy.