PRZEDSZKOLNI ODKRYWCY

W roku szkolnym 2018/19 Misie biorą udział w realizacji programu własnego z zakresu zajęć eksperymentalno- przyrodniczych „PRZEDSZKOLNI ODKRYWCY” . To wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do odkrywania i zgłębiania tajników najbliższego otoczenia, a dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość. Każdy rodzic i nauczyciel zna z autopsji dziecięce serie pytań ,,dlaczego?” Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka- rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, w tym myślenia przyczynowo- skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych.

Program związany z aktualnymi porami roku, realizowany jest w trakcie zajęć w ciągu dnia pobytu dziecka w placówce przez cały rok przy wykorzystaniu różnych form i metod pracy.

Przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia:

Owoce i warzywa”

„Czego potrzebują rośliny do życia?”

Kolorowa tęcza”

Jak mydło i woda niszczą bród”

Siła wiatru”, „Wiatromierz”

Spalanie, a tlen”

Hodowla kryształków”

Jak powstaje lód?”, „Lód może przyjmować kształty”

„Pod wpływem czego śnieg się rozpuszcza?”