Spotkanie opłatkowe

Gdy Opłatkiem się łamiemy

To życzymy bliskim

Żeby pokój był na ziemi

I niósł radość wszystkim.