Laureaci konkursów

Paulinka Kubrowska z grupy „Kropelki” zajęła III miejsce w gminnym, międzyszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem: „Herb mojej gminy”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii ze Skarżyna. Gratulujemy!!

Grupa „Motylki” zajęła I miejsce w gminnym konkursie plastycznym pt.: „Jajo wielkanocne”, którego organizatorem był Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej. Gratulujemy.

  

Oliwia Domasiewicz z grupy „Kropelki” i Hania Latuszek z grupy „Słoneczka” zajęły I miejsca w międzyszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Wiosenny witraż”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach. Gratulujemy!