Poznajemy różne zawody

W ostatnim tygodniu listopada „Kropelki” rozmawiały o zawodach, które wykonują ludzie wokół nas. Dzieci, utrwalając informacje oraz wymieniając się nimi, zastanawiały się, jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości. Dzieliły się też z grupą informacjami o tym, co robią w swojej pracy ich rodzice i dziadkowie. W czasie spacerów i wycieczek przedszkolaki poznawały i obserwowały osoby wykonujące różne zawody.

 

Poznajemy zawód kasjerki i ekspedientki w sklepie samoobsługowym.

Na poczcie spotkaliśmy panie asystentki pocztowe.

 

W aptece poznaliśmy zawód pani farmaceutki.

   

Spotkanie z tatą Oskara, który zapoznał nas ze swoim zawodem: kierowca-zaopatrzeniowiec. To dzięki Panu Grzegorzowi, każdego ranka możemy kupić w sklepie świeże pieczywo…