Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„Dziecko- już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie. A już […]. Lata dziecięce- to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.„

20 listopada 1989 została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Oznacza to, że prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin. Obowiązkiem nas dorosłych jest więc dążenie do tego, aby prawa każdego dziecka były respektowane.