TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY

Polskie tajemnice. Dzieciaki rozwiązywały zagadki o Polsce. Tworzyły prace z elementem patriotycznym – symbolem Polski. Uczyły się wiersza, piosenki oraz hymnu. Wybrały się  pod pomnik poświęcony żołnierzom Podlaskiej Brygady Kawalerii poległych podczas II wojny światowej, aby zapalić znicz na znak pamięci ich heroicznej walki o niepodległość Polski. Uczestniczyły w Obchodach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem zajęć tygodnia patriotycznego było kształtowanie poczucia przynależności narodowej i patriotycznej postawy, stwarzanie okazji do poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury oraz zapoznanie z symbolami narodowymi. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱