Rodzinny konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”- 14

Na przełomie października i listopada przeprowadzono w naszym przedszkolu rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu było:

  • rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci

  • kształtowanie tożsamości narodowej i przywiązania do regionu, w którym mieszkamy

  • promowanie tradycji Polski oraz uwrażliwienie na jej piękno

  • rozwijanie zainteresowań plastycznych i wspólnego spędzania czasu z rodziną