Rodzinny konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”

Na przełomie października i listopada ogłoszony został w naszym przedszkolu rodzinny konkurs plastyczny realizowany w ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała” pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci

  • kształtowanie tożsamości narodowej i przywiązania do regionu, w którym mieszkamy

  • promowanie tradycji Polski oraz uwrażliwienie na jej piękno

  • rozwijanie zainteresowań plastycznych i wspólnego spędzania czasu z rodziną

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce- Natalia Lipińska

Dominika Ławrynowicz

II miejsce- Zuzanna Lewicka

Oliwia Domasiewicz

III miejsce- Alicja Wysocka

Wyróżnienia- Julia Pieczyńska

Hanna Latuszek

Krzysztof Wojsław

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 9 listopada na uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Gratulujemy zwycięzcom!