Gminny Konkurs Plastyczno – Techniczny „Mały lokalny patriota”

Gminny konkurs plastyczno-techniczny „Mały lokalny patriota”

5- latki

I miejsce Maja Wądołowska Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach

II miejsce Mikołaj Skrodzki Szkoła Podstawowa w Kożuchach

III miejsce Julia Rąg „Motylki”

6 –latki

I miejsce Michalina Rogowska „Iskierki”

II miejsce Maja Wysocka” Kropelki”

III miejsce Zuzanna Lipińska, Sandra Wiśniewska Szkoła Podstawowa w Kożuchach.